Εργαστήρια Δεξιοτήτων


ΣΤ΄ Ελλάδα μου, η χώρα μου!

ΣΤ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΤ1, ΣΤ2, ΣΤ3-ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤ1-ΣΤ2-ΣΤ3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΣΤ- Αφηγούμαι, άρα υπάρχω

Ε- Υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο 

Ε2΄ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

 

Δ1- Εκφράζομαι και ενεργώ ενάντια στον εκφοβισμό

Δ2- Πράσινες τηγανιτές ντομάτες και άλλα φρούτα

Γ- Όλοι μαζί στην παρέα του σχολείου

Β1- Το περιβάλλον αλλάζει

Β2- Μικρές πράξεις καλοσύνης & αλληλεγγύης

 

Β1- Είτε κλάψω, είτε γελάσω, ζωή θα σε χορτάσω

Β2- Εγώ είμαι εγώ, εσύ είσαι εσύ, μαζί κάνουμε ομάδα δυνατή

Α- Φροντίζω για το πάρκο της γειτονιάς

Α- Ο Ρούλης ο Τροφούλης και η περιπέτειά του στον κόσμο της υγιεινής
διατροφής