Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.)


Στο Δημοτικό Σχολείο Λαγυνών λειτουργεί από φέτος Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.). Παλαιότερα λεγόταν Ε.Δ.Ε.Α.Υ., δηλ. “Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης”.

Στην Ε.Δ.Υ. μετέχουν και δύο νέες ειδικότητες. Ο ψυχολόγος  και η κοινωνική λειτουργός. Οι δύο επιστήμονες θα επισκέπτονται το σχολείο μας κάθε Τρίτη, κατά το ωράριο λειτουργίας του. Η Ε.Δ.Υ. -στην οποία εκτός του ψυχολόγου και της κοινωνικής λειτουργού μετέχουν και η εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης του σχολείου, καθώς και η Διευθύντρια- έχει ως σκοπό:

  1. Την υποστήριξη του έργου που επιτελείται στο σχολείο, έτσι ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και μαθητριών.
  2. Την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων για την ένταξη των μαθητών και μαθητριών στο σχολείο.
  3. Την υποστήριξη του Τμήματος Ένταξης και της Παράλληλης Στήριξης.

Πιο συγκεκριμένα, η Ε.Δ.Υ., μεταξύ άλλων:

  • Διενεργεί διεπιστημονική εκπαιδευτική αξιολόγηση του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στη μάθηση που μπορεί να αντιμετωπίζει ένας μαθητής ή μια μαθήτρια. Οι δυσκολίες μπορεί να αφορούν στη μάθηση, αλλά και στη συμπεριφορά ή στην ένταξη στο σχολικό περιβάλλον.
  • Συνεργάζεται με τους γονείς του/της μαθητή/τριας, τους οποίους ενημερώνει για τις διαδικασίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης και υποστήριξης που προτείνει να ακολουθηθούν.
  • Εφαρμόζει -για την αντιμετώπιση των παραπάνω φραγμών- υποστηρικτικές παρεμβάσεις, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην τάξη  και  σε συνεργασία με τους γονείς.
  • Συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις κοινωνικής στήριξης του/της μαθητή/τριας και των γονέων του/της.
  • Συνεργάζεται με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και άλλους αρμόδιους φορείς, καθώς και με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (πρώην Κ.Ε.Σ.Υ.).

Εν κατακλείδι, όποιος ή όποια γονέας επιθυμεί να συμβουλευθεί τον ψυχολόγο ή/και την κοινωνική λειτουργό, αναφορικά με τα παραπάνω, μπορεί να κλείσει ραντεβού, επικοινωνώντας τηλεφωνικά με το σχολείο.