Αρχές Εύρυθμης Λειτουργίας


Αρχές Εύρυθμης Λειτουργίας Σχολείου

Το σχολείο αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό και για να λειτουργήσει αποδοτικά, χρειάζεται όσο το δυνατόν αρμονικότερη συνεργασία μαθητών, γονέων και δασκάλων.
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι ανάγκη να τηρείται ο παρακάτω κανονισμός, ο οποίος συντάχθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων λαμβάνοντας υπόψη τον προορισμό του σχολείου και το ρόλο του μέσα στη κοινωνία.
Κοινός στόχος όλων των μετεχόντων στην σχολική κοινότητα είναι:
? η πρόοδος των μαθητών,
? η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία και η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του άλλου, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση κ.λπ.
ΜΑΘΗΤΕΣ:
1)Τα παιδιά εισέρχονται στο σχολείο το αργότερο πέντε (5) λεπτά πριν το πρώτο κουδούνι (8.05) μόνα τους, χωρίς συνοδό και οι γονείς αποχωρούν πριν την προσευχή .
Αν κάποιο παιδί έρθει στο Σχολείο μετά την προσευχή και ενώ έχει αρχίσει το μάθημα, παίρνει την άδεια του διευθυντή για να μπει στην τάξη του.
2) Αφήνουν τις τσάντες τους έξω από τις τάξεις τους και περιμένουν στο προαύλιο.
3) Όταν βρέχει ή κάνει πολύ κρύο εισέρχονται, περιμένουν και παραμένουν στους χώρους που έχουν προβλεφθεί γι? αυτό το σκοπό με την επίβλεψη των επιτηρητών.
4) Παίρνουν μέρος στην πρωινή προσευχή από κοινού, με όλο το Σχολείο .
Ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.
5)Συμμετέχουν στο μάθημα, δεν ενοχλούν το/τη δάσκαλο/α , τα άλλα παιδιά και τα άλλα τμήματα του Σχολείου.
6) Τα παιδιά δεν τρώνε μέσα στις αίθουσες παρά μόνο στο προαύλιο και πετούν τα χαρτιά και τα σκουπίδια στους κάδους. Επίσης δεν τρέχουν και δεν παίζουν μέσα στις αίθουσες.
7) Ο καθένας ασχολείται μόνο με τα πράγματά του και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί πράγματα άλλων χωρίς την άδειά τους.
8) Στο Σχολείο δεν επιτρέπεται πέραν του χρόνου και της ευθύνης του μαθήματος της γυμναστικής, το ποδόσφαιρο.
9) Από την πρωινή είσοδο του παιδιού στο σχολείο μέχρι τη λήξη των μαθημάτων του σύμφωνα με το πρόγραμμα, δεν επιτρέπεται η έξοδος των παιδιών από το Σχολείο .
Ο γονέας για συγκεκριμένους λόγους και με άδεια από το διευθυντή μπορεί να πάρει το παιδί του από το σχολείο την ώρα του μαθήματος.
10) Κατά τη διάρκεια του μαθήματος τα παιδιά δεν επιτρέπεται να βγαίνουν έξω από την αίθουσά τους παρά μόνο όταν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος και με την άδεια του δασκάλου τους.
11) Στις τουαλέτες πάντα πρέπει να τραβάνε καζανάκι, δεν πετούν χαρτιά στη λεκάνη και αμέσως πλένουν τα χέρια τους .
12) Στο διάλειμμα παίζουν πάντα στο μπροστινό προαύλιο. Όχι στο πίσω μέρος του Σχολείου.
13) Συμμετέχουν στις γιορτές, τις εκδηλώσεις, τις δραστηριότητες και τις εκδρομές της τάξης και του Σχολείου τους.
14) Σέβονται και προστατεύουν την περιουσία του Σχολείου, που είναι περιουσία όλων μας.
15) Όταν κάποιοι μαθητές διαφωνούν για κάτι, το επιλύουν ειρηνικά, φιλικά και με κατανόηση. Διαφορετικά απευθύνονται στο δάσκαλό τους ή στους επιτηρητές.
16) Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο πολύτιμα ή επικίνδυνα αντικείμενα.
17) Η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων, κατά τη σχετική νομοθεσίαδεν επιτρέπεται για τους μαθητές (ακόμη και στις εκδρομές) .
18) Οι μαθητές σχολείου και ιδιαίτερα του Ολοήμερου οφείλουν να έχουν φαγητό ή αάντουιτς από το σπίτι και όχι να παραγγέλνουν κάτι εκτός σχολείου ενώ βρίσκονται στο σχολείο .
19) Κάθε περίπτωση παραβατικότητας ή διαταραχής στη συμπεριφορά των παιδιών είναι παιδαγωγικό πρόβλημα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, παρατήρησης, σχεδίου παρέμβασης, θεραπείας και ελέγχου αποτελεσματικότητας των παρεμβατικών ενεργειών που κύρια και σαφώς είναι ευθύνη του εκπαιδευτικού της τάξης.
Ο Διευθυντής του Σχολείου ενημερώνεται άμεσα σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο και ακολουθείται η παρέμβαση που ορίζουν οι νόμοι και επιτάσσουν οι παιδαγωγικές και επιστημονικές αρχές.
20) Όταν απαιτείται οι δάσκαλοι παρατηρούν τους μαθητές και εφαρμόζουν τις προβλεπόμενες συνέπειες ή απευθύνονται στους γονείς και στις αρμόδιες υπηρεσίες, αφού εξαντληθούν όλα τα παιδαγωγικά μέσα. Οι γονείς υποχρεούνται να συνεργαστούν με το σχολείο.
ΓΟΝΕΙΣ ? ΚΟΙΝΟ:
1) Σύμφωνα με τη με αριθμ, 2368/Γ2/9-1-2007 Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ «? οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές καθ? όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των παιδιών και αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδός τους από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του. Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο κατά τις προγραμματισμένες ώρες συναντήσεων με τους δασκάλους των τάξεων και μετά από άδεια του Διευθυντή του σχολείου».
2) Οι γονείς και το κοινό εισέρχονται στο Σχολείο μόνο στο χώρο του γραφείου, όπου είναι και χώρος υποδοχής τους.
3) Οι γονείς – κηδεμόνες εν ώρα λειτουργίας του Σχολείου μπορούν να επικοινωνούν με τα παιδιά τους με την άδεια του Διευθυντή του Σχολείου και εφόσον υπάρχει συγκεκριμένος και αναγκαίος λόγος.
4) Παραλαμβάνουν το παιδί τους με τη λήξη των μαθημάτων από τις εξόδους- όχι μέσα από το κτίριο ή την αυλή.
5) Απαγορεύεται η είσοδος στο Σχολείο οποιουδήποτε εν ώρα διαλείμματος ή μαθήματος.
6) Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για τα παιδιά τους στις ημερομηνίες που ανακοινώθηκαν από το Σχολείο. Για έκτακτους λόγους παρακαλούνται να επιλέγουν το χρόνο των διαλειμμάτων. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να επικοινωνούν με το Σχολείο τηλεφωνικά, όπου θα ενημερώνουν τον διευθυντή του Σχολείου. Παρακαλούμε και εδώ να προτιμούν το χρόνο των διαλειμμάτων ώστε να μην αποσπώνται οι δάσκαλοι από τα μαθήματά τους.
7) Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές (και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου του σχολείου) και ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου. Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στο διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.
8) Οι γονείς μπορούν και πρέπει να ενημερώνουν το Διευθυντή του Σχολείου για ό,τι κρίνουν απαραίτητο.
9)Κάθε εκπαιδευτικός ορίζει μέρα και ώρα συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών μια φορά το μήνα. Η ημέρα και η ώρα συνεργασίας γνωστοποιούνται στους γονείς. Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς κάθε φορά που προκύπτουν προβλήματα.).
10) Απαγορεύεται η προσέλευση τρίτων ατόμων, οποιονδήποτε, στους χώρους μαθημάτων, μαθησιακών και διδακτικών διαδικασιών.
11) Κανένας μη εκπαιδευτικός δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί ή να επιπλήττει μαθητή στο χώρο του σχολείου. Για το θέμα αυτό υπάρχει σχετική νομοθεσία που προβλέπει αυστηρές ποινές. Στο σχολείο υπεύθυνοι για τη νουθεσία, την επίπληξη και τον έπαινο είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί. Για ό,τι σας απασχολεί ενημερώστε τους εκπαιδευτικούς ή τη διεύθυνση του σχολείου οι οποίοι και θα επιληφθούν του θέματος.
12) Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι καλό να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να έχουν όλα τα τηλέφωνα των μαθητών τους στο προσωπικό τους αρχείο.
Ακολουθώντας τον κανονισμό του σχολείου μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι στη δημιουργία μιας υγιούς, δημιουργικής και πάνω απ? όλα ασφαλούς σχολικής κοινότητας!
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ
Βασικός στόχος της σχολικής κοινότητας για την προώθηση του παιδαγωγικού έργου είναι η ανάπτυξη σε κάθε μαθητή της ικανότητας της αυτοπειθαρχίας στην τήρηση των κανόνων.
Όλα τα μέρη της σχολικής κοινότητας πρέπει να σέβονται και να τηρούν τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου.
Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ποια συμπεριφορά είναι ανεκτή και ποια όχι από το σχολείο.
Όταν ένας μαθητής παραβιάζει συνειδητά και συστηματικά τους κανόνες συμπεριφοράς, προβλέπονται μέτρα ανάλογα με τις πράξεις και τη συμπεριφορά του.
Τα πειθαρχικά μέτρα:
Επιβάλλονται μόνο όταν ο δάσκαλος έχει εξαντλήσει όλα τα παιδαγωγικά μέσα που βασίζονται στον διάλογο και την πειθώ με το μαθητή και τους γονείς.
Δεν προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του μαθητή.
Δε χρησιμοποιούνται ως απειλές ή εκφοβισμό, αλλά ως συνέπεια.
Επιβάλλονται πρωτίστως για την προσωπική νουθεσία και όφελος του μαθητή, αλλά και για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
Δεν επιβάλλεται σαν ποινή και ούτε χρησιμοποιείται ως απειλή, η μείωση της βαθμολογίας στα μαθήματα.

Τα είδη των πειθαρχικών μέτρων επιβάλλονται στο μαθητή ανάλογα με την παραβατική συμπεριφορά του από το δάσκαλο, το διευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων. Συνοπτικά τα στάδια επιβολής των πειθαρχικών ποινών σε μαθητή που συνεχίζει να έχει συστηματικά παραβατική συμπεριφορά είναι:
1ο Στάδιο
· Παρατήρηση από το δάσκαλο ( 1η και 2η ).
Επίπληξη από το δάσκαλο.
Παρατήρηση από το διευθυντή και τηλεφωνική ενημέρωση του γονέα ή κηδεμόνα.
Επίπληξη από το διευθυντή και κλήση του γονέα ή κηδεμόνα στο σχολείο για κοινή αντιμετώπιση του προβλήματος.
2ο Στάδιο
Εάν, παρά τη λήψη των παραπάνω πειθαρχικών μέτρων, ο μαθητής δε βελτιώσει τη συμπεριφορά του και συνεχίζει να παρουσιάζει την ίδια παραβατικότητα, τότε επιβάλλονται πρόσθετα μέτρα:
Μαθητής και εκπαιδευτικός ακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαχείρισης προβληματικής συμπεριφοράς μαθητή και προσυπογράφουν πρωτόκολλο πρέπουσας συμπεριφοράς.
Σε κάθε περίπτωση του 2ου σταδίου ενημερώνεται γραπτώς ο γονέας ή κηδεμόνας.

3ο Στάδιο
Εάν, παρά τη λήψη των παραπάνω πειθαρχικών μέτρων, ο μαθητής δε βελτιώσει τη συμπεριφορά του και συνεχίζει να παρουσιάζει την ίδια παραβατικότητα, τότε το θέμα παραπέμπεται προς συζήτηση στο Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και προχωρεί στις παρακάτω ενέργειες:
Καλεί τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή και μαζί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
Καλεί το σχολικό σύμβουλο και σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
Έχει τη δυνατότητα, αν το κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει τη βοήθεια παιδοψυχολόγου ή άλλου ειδικού επιστήμονα με τη σύμφωνη γνώμη και συνεργασία του γονέα ή κηδεμόνα.
Μετά τη αναλυτική εξέταση του θέματος και τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων, ο Σύλλογος Διδασκόντων παίρνει την τελική απόφαση. Ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να αποφασίσει, αν το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και επαναλαμβανόμενο, την αλλαγή τμήματος του μαθητή ή την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.