Ωράριο Λειτουργίας


Το αναμορφωμένο λόγω Covid ωράριο διαλειμμάτων είναι:

ΜΠΛΕ ομάδα: Τάξεις: Α, Ε, ΣΤ
ΚΟΚΚΙΝΗ ομάδα: Τάξεις: Β, Γ, Δ