Ωράριο Λειτουργίας/ 2021-2022


Στο Δημοτικό Σχολείο Λαγυνών λειτουργεί πρωινή ζώνη από τις 7:00, καθώς και ολοήμερο πρόγραμμα έως τις 16:00. Το Κανονικό Πρόγραμμα μαθημάτων ξεκινά στις 8:15 και λήγει στις 13:15. Η προσέλευση των παιδιών στο σχολείο, για το κανονικό πρόγραμμα, ξεκινά από τις 8:00 έως τις 8:15 και η αποχώρηση από τις 13:15 (με εξαίρεση τα παιδιά της Α΄τάξης που αποχωρούν 10 λεπτά νωρίτερα), έως ότου αποχωρήσουν όλα τα τμήματα.

Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται σε δύο κύκλους, με διαφορετικά διαλείμματα, ως μέτρο πρόληψης ενάντια στη διασπορά του κορωνοϊού. Τα τμήματα στους δύο Κύκλους – Ομάδες και οι ώρες των διαλειμμάτων ανά κύκλο είναι οι εξής:

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ 1Η ΟΜΑΔΑ: Δ1΄, Ε΄, ΣΤ΄ 2Η ΟΜΑΔΑ: Α΄, Β΄, Γ΄, Δ2΄
1ο = 20 λεπτά 9:20 – 9:40 9:40 – 10:00
2ο = 15 λεπτά 11:15 – 11:30 11:30 – 11:45
3ο = 10 λεπτά 12:15 – 12:25 12:25 – 12:35