Κτήριο και Υποδομές


Στο χώρο του σχολείου μας βρίσκονται:

Τα κτήριsxedα:
Α: Το παλαιότερο κτήριο που περιλαμβάνει το γραφείο του Διευθυντή, των Δασκάλων καθώς και Αίθουσες Διδασκαλίας
Β: Το νεότερο κτήριο που περιλαμβάνει Αίθουσες Διδασκαλίας, Χημείο καθώς και το Εργαστήριο Πληροφορικής
Γ: Την κτηριακή επέκταση που περιλαμβάνει Αίθουσες Διδασκαλίας

Το Σύγχρονο Γυμναστήριο Δ

Τις Πύλες Εισόδου Ε1, Ε2

Χώρο στάθμευσης Π