Προσέλευση & Αποχώρηση/ 2021-2022


ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

  • Οι μαθητές και οι μαθήτριες εισέρχονται το πρωί από τις 8:00 έως τις 8:15 και από τις δύο εισόδους του σχολείου και πηγαίνουν κατευθείαν στις τάξεις τους, όπου τους αναμένει ο/η εκπαιδευτικός. Η πρωινή προσευχή τελείται την πρώτη ώρα μέσα στην τάξη.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

  • Κατά την αποχώρηση, οι πρώτες τάξεις (Α1 & Α2) εξέρχονται 10 λεπτά νωρίτερα από την κεντρική είσοδο του σχολείου, με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών, ώστε να παραλαμβάνονται από τους γονείς χωρίς να προκαλείται συνωστισμός από γονείς και παιδιά των άλλων τμημάτων.
  • Τα παιδιά της Α΄τάξης που μένουν στο ολοήμερο, τα κρατούν οι εκπαιδευτικοί με τους οποίους έχουν μάθημα την τελευταία ώρα και τα παραδίδουν στον/στην εκπαιδευτικό του ολοημέρου.
  • Κατά την αποχώρηση στις 13:15 από την κεντρική είσοδο εξέρχονται –συνοδεία εκπαιδευτικού- με την εξής σειρά τα τμήματα: Ε2, Β1, Δ1, Δ2, Γ2, Γ1, Β2
  • Κατά την αποχώρηση στις 13:15 από την πίσω είσοδο του πάρκινγκ εξέρχονται –συνοδεία εκπαιδευτικού- με την εξής σειρά τα τμήματα: ΣΤ2, ΣΤ3, ΣΤ1, Ε1, Ε3
  • Τα αδέρφια που φεύγουν μαζί εξέρχονται από την κεντρική είσοδο. Το μεγαλύτερο παιδί περιμένει το μικρότερο (ή αντιστρόφως) στο χώρο του σκακιού, μπροστά από την κεντρική είσοδο.
  • Τα παιδιά του ολοήμερου περιμένουν τους εκπαιδευτικούς του ολοήμερου προγράμματος μπροστά στις αίθουσες του παλαιού κτιρίου όπου στεγάζεται το ολοήμερο. Αφού εξέλθουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες, εισέρχονται με τον εκπαιδευτικό του ολοήμερου στην τάξη.