Ο ιστότοπος με τα μνημεία της Θεσσαλονίκης του Ε2


Ο ιστότοπος με τα μνημεία της Θεσσαλονίκης του Ε2 που δημιουργήθηκε υπο την επιμέλεια της κυρίας Νικολάου Ε. και του εκπαιδευτικού Πληροφορικής Μαυροδόντη Χ.

http://salonikamonuments.blogspot.gr/