Προγραμματισμός παίζοντας…Lightbot


Προγραμματίζουμε τον Light-bot, το ρομποτάκι που φωτίζει τα μπλε πλακάκια. Ο light-Bot εκτελεί τις εντολές που του έχουμε δώσει στη θυρίδα εντολών (σύρε τα εικονίδια μέσα της).

Σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι είναι προτιμότερο να χωρίζουμε το πρόβλημα μας σε μικρότερα. Δοκιμάζουμε μικρές διαδρομές και διορθώνουμε τα λάθη μας. Στη συνέχεια προχωρούμε στα επόμενα μέρη. Αν κάνουμε λάθος, ξέρουμε ότι αυτό βρίσκεται στο τμήμα που δεν έχουμε ελέγξει!

http://lyk-tragaias.mysch.gr/lightbot/