Σχολή γονέων -1η συνάντηση


Την Πέμπτη 7 του Δεκέμβρη, στην 1η επικοινωνία με γονείς και την Πυξίδα ,έγινε γνωριμία  και παρουσίαση του εαυτού και τι περιμένουν οι γονείς  από αυτές τις συναντήσεις. Κατόπιν , χωρισμένοι σε δυο ομάδες  οι γονείς γράψανε τα  αισθήματα που δημιουργεί το σχολείο και τι επιθυμούν  και περιμένουν από αυτό .Στο τέλος έγινε συζήτηση.
Ακολουθεί η 2η συνάντηση την Πέμπτη 14 του Δεκέμβρη 2023 πάλι στις 11 το πρωί .
-Λέμε ότι αγαπάμε. Όμως εκδηλώνουμε όλοι την αγάπη μας με τον ίδιο τρόπο; Μήπως με την αγάπη που νομίζουμε ότι δίνουμε, στερούμε την ελευθερία του άλλου να δεχτεί την αγάπη, αλλά και να μπορέσει να εκφράσει με τον δικό του τρόπο αντίστοιχα την δική του;
Λέο Μπουσκάλια από το βιβλίο του Αγάπη.
Είναι ευκαιρία να δείτε τα θέματα που απασχολούν παιδιά και γονείς με ανθρώπους που ξέρουν. Στην πρώτη συνάντηση δεν είχαμε την αναμενόμενη προσέλευση. Είναι πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια και πρέπει να στηριχθεί από όλους τους γονείς γιατί νομίζουμε :α) ότι είναι αποδεδειγμένο ότι αυτή η ομάδα έχει βοηθήσει σε θέματα συμπεριφοράς γονέων και παιδιών και β) γιατί δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ένα σημαντικό  θεσμό που γίνεται στο χωριό μας. Αν υπάρχει προσέλευση θα γίνει και το απογευματινό τμήμα.