ΣΕΙΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΑΣΜΑ


Λόγω των ειδικών συνθηκών που επιβάλλονται εξαιτίας της πανδημίας και για την αποφυγή του συνωστισμού μαθητών/ριών και γονέων, η αποχώρηση των μαθητών/ριών κατά το σχόλασμα, θα γίνεται τμήμα-τμήμα, από την μπροστινή είσοδο, ως εξής:

 • Δέκα λεπτά πριν το χτύπημα του κουδουνιού στη 1:15, δηλαδή στη 1:05, θα εξέρχονται από την αίθουσά τους τα παιδιά της Α΄τάξης. Οι γονείς θα τα παραλαμβάνουν από τον/την εκπαιδευτικό κατά την έξοδό τους από τη ράμπα της μπροστινής εισόδου. Εάν, ο γονέας δεν έχει προσέλθει εγκαίρως ή το παιδί περιμένει το μεγαλύτερο αδερφό ή τη μεγαλύτερη αδερφή, για να το συνοδεύσει ως το σπίτι του, κάνει στην άκρη και αναμένει μπροστά από τη μεγάλη καγκελόπορτα, υπό την επίβλεψη του/της εκπαιδευτικού.
 • Μετά το χτύπημα του κουδουνιού στη 1:15, τα υπόλοιπα τμήματα βγαίνουν με την εξής σειρά:
  1. ΣΤ2
  2. ΣΤ3
  3. Ε1
  4. Ε2
  5. ΣΤ1
  6. Ε3
  7. Β2
  8. Δ2
  9. Β1
  10. Δ3
  11. Γ1
  12. Δ1
  13. Γ2
 • Τα παιδιά του ολοημέρου, που εξέρχονται από την τάξη τους, αναμένουν στο «σκάκι», προκειμένου να αεριστούν οι αίθουσες και να απολυμανθούν οι επιφάνειες. Αφού αποχωρήσουν οι υπόλοιποι μαθητές και μαθήτριες, τα παιδιά του ολοημέρου κατευθύνονται στις αίθουσες, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών.

Με εκτίμηση

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δ.Σ. Λαγυνών