ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ


Στις συναντήσεις που προτίθενται να κάνουν οι εκπαιδευτικοί των τάξεων με τους γονείς του τμήματός τους, μετά το διδακτικό ωράριο και σε χρόνο που ορίσει ο/η εκπαιδευτικός, (θα ενημερωθούν οι γονείς με γραπτό σημείωμα, μέσω των μαθητών) -εάν αυτές δεν γίνουν διαδικτυακά, αλλά λάβουν χώρα στο χώρο του σχολείου- ισχύουν τα εξής:

  • Για το κάθε παιδί του τμήματος, προσέρχεται στο χώρο του σχολείου μόνο ο ένας εκ των δύο γονέων.
  • Οι γονείς θα καθίσουν στο χώρο του γυμναστηρίου σε αποστάσεις μεταξύ τους, και φορώντας μάσκα.
  • Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παραβρίσκονται στο χώρο του σχολείου, κατά την ώρα της συνάντησης των γονέων με την/τον εκπαιδευτικό.
  • Εάν δεν είναι εφικτή η προσέλευση του γονέα στο σχολείο (π.χ. αν ο γονέας δεν έχει άτομο να κρατήσει το παιδί του στο σπίτι), τότε ο γονέας μπορεί εκ των υστέρων να απευθυνθεί τηλεφωνικά στο σχολείο, προκειμένου να μιλήσει με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης ή μπορεί να ενημερωθεί από τους υπόλοιπους γονείς του τμήματος, οι οποίοι έχουν παραβρεθεί στη συνάντηση.

Με εκτίμηση

Σύλλογος Διδασκόντων του Δ.Σ. Λαγυνών