Προγραμματισμός Ντόμινομπότ – Ανάλυση κώδικα


Η περίπτωση της ευθείας κίνησης με όπισθεν για ρίξιμο: