εργοστάσιο ΜΕΛ -ανακύκλωση χαρτονιού


Από την επίσκεψη της Δ΄τ άξης στη ΜΕΛ,θα θυμόμαστε ότι μεγάλα εργοστάσια σαν την ΜΕΛ,βρίσκονται σε Ιταλία,Γερμανία.Η ΜΕΛ είναι η μοναδική στην Ελλάδα που ανακυκλώνει χαρτόνι και ήταν μοναδική σε όλα τα Βαλκάνια. Τώρα έχουν γίνει και στα Βαλκάνια.

Δημιουργήθηκε το 1967 από τον κ.Λαδόπουλο και ονομάστηκε Μακεδονική Εταιρεία Λαδόπουλος. Η πρώτη έδρα ήταν στην Πάτρα. Στο τέλος ,επιλέχτηκε η Θεσσαλονίκη για να είναι κοντά στα σύνορα με τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Σήμερα απασχολεί 192 άτομα.
Είναι απαραίτητο να ανακυκλώνουμε ,γιατί 1 τόνος χαρτιού για φωτοτυπίες γίνονται από 17 δέντρα.Η διαδικασία της ανακύκλωσης γίνεται με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με οδηγίες ISO.