Γιατί να με ενδιαφέρει τι γίνεται στη λίμνη Κορώνεια;


Με αυτή την ερώτηση στους /στις μαθητές/τριες της Ε΄και Στ ΄θα υπάρχουν συζητήσεις,ώστε να καταδείξουμε την αναγκαιότητα της ύπαρξης  συλλογικοτήτων(συμμετοχή στα θεσπισμένα  όργανα)Η προέκταση είναι γιατί να με ενδιαφέρει τι γίνεται στο σχολείο ,όπου προτείνεται να αξιολογούν το σχολείο και την πορεία της μάθησής τους.

Η συζήτηση θα θέλαμε να γίνει και με ειδικούς που θα μιλούσαν για την σημασία των παραπάνω.

Στις συζητήσεις αυτές θα γίνουν πειράματα με θέμα την οπτική,ώστε να  φανεί ότι αυτό που βλέπουμε δεν είναι αληθινό αλλά επηρεάζεται από κοινωνικά πρότυπα και στερεότυπα.(σχέση με το περιβάλλον,μετανάστες,αναπήρους)