Αειφορία


Στα πλαίσια της ανάπτυξης της αειφορικής συνείδησης στους μαθητές και στις μαθήτριες ,κάναμε περίπατο στο χωριό ,με τη συνοδεία τριών μητέρων του τμήματος.Ο περίπατος είχε κεντρικό θέμα το οικοσύστημα της λίμνης Κορώνεια και ειδικότερα την ζώνη που ζούμε . Επιμέρους θέματα ήταν η χλωρίδα,η πανίδα της περιοχής ,ο υδροφόρος ορίζοντας,τα σκουπίδια που είναι στο βουνό,τα παλιά σπίτια και η αρχιτεκτονική τους,ο ανεμόμυλος και οι ασχολίες των κατοίκων παλιότερα.https://issuu.com/d.s.lagina/docs/____________________________________e984dc295f9c6a?e=0

Στα πλαίσια ανάπτυξης αειφορικής συνείδησης οι μαθητές/τριες του Δ1, θα ασχοληθούν με τρόπους  υποστήριξης της περιοχής.Ήδη ,το γράμμα προς το Δήμαρχο έχει ως θέμα τη συλλογή των σκουπιδιών από το δάσος του χωριού.

Επόμενη ,δράση είναι το νερό που τρέχει στον πλάτανο και με ποιους τρόπους θα το αξιοποιήσουμε.

Ακόμα ,έχουμε εστιάσει στους τρόπους με τους οποίους θα γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας και χρήσης του νερού.

        http://gyna1.blogspot.gr/