Απολογισμός


Για τους  μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ,ο κόσμος από τον οποίον προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των ερεθισμάτων ,που επηρεάζουν καθοριστικά τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς τους, είναι αυτός του οικογενειακού περιβάλλοντος.

    Αυτός ο κόσμος υπήρχε ,πριν το παιδί έρθει σε επαφή με το σχολείο και εξακολουθεί να κυριαρχεί καθ? όλη την διάρκεια της φοίτησής του σ? αυτό. Συνεπώς η επίτευξη των στόχων της σχολικής διαπαιδαγώγησης  εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το οικογενειακό περιβάλλον αν αυτό κινείται  στην κατεύθυνση των παραπάνω στόχων ή σε διαφορετική.
   Η επιτυχής διαπαιδαγώγησης των παιδιών απαιτεί τεράστια προσπάθεια, εγρήγορση, γνώση και συνεργασία  από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η εκδήλωση  που έγινε στις 21-10-2016,αποτελεί μέρος αυτής της κοινής μας προσπάθειας.
     Η  οικογένεια θα μάθει στον μαθητή την αλληλεγγύη ,την ανοχή του διαφορετικού,του πρόσφυγα ,του μετανάστη,Το σίγουρο είναι ό,τι όλοι μας έχουμε άποψη ,απλά είναι καλό να ακούμε και την άποψη του άλλου.
   Οι φωτογραφίες είναι πολύ φτωχές ,για να δώσουν την χαρά όλων όσων βρέθηκαν στο Δ.Σ.Λαγυνών ,στην ολιμίας σας.Περιμένουμε την ημερομηνία από εσάς για την επόμενη επίσκεψή σας στα Λαγυνά.
image-0-02-05-38139a4875ea44c6a64208d7ad736095416bbac0566a02f2444347054096c22c-V                        image-0-02-05-394e9f74c0d757d0cf83a1fea9f3fde37f58378cc765df143e10b662906b377e-V
image-0-02-05-69b6c674071e699c5f76e43baa9938af9315bf10de441620b0f1f6ed9c4066f6-V