Μουσική κάρτα -Αδελφοπoίηση-eTwinning


Με το 4ο ειδικό δημοτικό σχολείο μας ενώνει επικοινωνία ετών.Την φετινή σχολική χρονιά αφού δεν μπορούμε να βρεθούμε από κοντά ,πήραμε την μουσική τους κάρτα και στείλαμε και εμείς την δική μας.Αυτή η δράση εντάσσεται σε πρόγραμμα eTwinning, με τον τίτλο:

A Special Card Is Coming 2U

Λίγα λόγια για την δράση:

Μαθητές που φοιτούν σε ειδικά σχολεία της Ελλάδας ή της Κύπρου, θα κατασκευάσουν χριστουγεννιάτικες κάρτες από ανακυκλώσιμα ή άχρηστα υλικά και θα τις αποστείλουν σε μαθητές άλλων ειδικών σχολείων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
Μέσω του προγράμματος οι μαθητές θα συλλέξουν τις πρώτες ύλες, θα κατασκευάσουν από μία Χριστουγεννιάτικη κάρτα που θα απευθύνεται ονομαστικά σε μαθητή από άλλο ειδικό σχολείο.
Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι μαθητές αναμένεται να μάθουν πως να διαχειρίζονται άχρηστα ή ανακυκλώσιμα υλικά, να αναγράφουν σωστά στο φάκελο τον αποστολέα και τον παραλήπτη, τη χρήση του γραμματόσημου, τη διαδικασία αποστολής και παραλαβής μίας κάρτας και το σημαντικότερο να γνωρίσουν μαθητές από άλλα ειδικά σχολεία και να παραλάβουν μια ξεχωριστή για αυτούς χριστουγεννιάτικη κάρτα.
Ακολουθεί η δική μας μουσική κάρτα. Η συνάντηση έγινε στην αυλή του σχολείου την Παρασκευή 25-2-2022.
Το Β2 και το Ε1 με την βοήθεια της κ.Σωτηρίας Κόλλια,μουσικού του σχολείου ,είπαν τραγούδια για την άνοιξη και χαιρετούν τα παιδιά του 4ου Ειδικού Σχολείου Θεσσαλονίκης.

Μουσική κάρτα Β2 και Ε1