Φυτεύω και υιοθετώ ένα δέντρο


Το βιβλίο μας για την δράση δενδροφύτευσης:

https://read.bookcreator.com/fm3XBwXvwWcKvEB1qHSAMITrHUV2/QuwG94lfQKatS2SqXluR-w

Υλικό κ.Ιππέκη

 

                                    Οδηγίες για παραλαβή δέντρων

 

                                                                           Υιοθετώ ένα δέντρο-Δράση