Εdupass & σχολική κάρτα self-test


Η Σχολική Κάρτα αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) επιδεικνύεται κάθε ΤΡΙΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρωί στον/στην εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και παραμένει στην τσάντα του μαθητή ή της μαθήτριας ώστε να μπορεί να τη δείξει ανά πάσα στιγμή του/της ζητηθεί από εκπαιδευτικό.

Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self-test) γίνεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη (δηλαδή, μέχρι 24 ώρες πριν το πρωί της Τρίτης και της Παρασκευής, αντίστοιχα) και το αποτέλεσμα δηλώνεται από το γονέα στην πλατφόρμα edupass.gov.gr.

Ο/Η γονέας πρέπει οπωσδήποτε να δηλώνει το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου του παιδιού του/της στην πλατφόρμα edupass.gov.gr, μέχρι 24 ώρες πριν το πρωί της Τρίτης και Παρασκευής και κατόπιν να εκδίδει τη σχολική κάρτα που θα φέρνει το παιδί στο σχολείο κάθε ΤΡΙΤΗ και κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.