βαθμοί α΄τριμήνου


Οι βαθμοί α΄τριμήνου θα  δίνονται στους γονείς και κηδεμόνες από τις 13:15 έως τις 14:00 μ.μ. την Δευτέρα 17-12-2018 .

Η Δ/νση