οι ταινίες του Ε2-α΄βραβείο μουσικής σύνθεσης


 

Το σενάριο στην ταινία ,για την ανακύκλωση, στηρίχθηκε σε ιδέα του Σάκη.Συμμετείχαν όλοι και όλες οι μαθητές/τριες του Ε2 στους στίχους και στο τραγούδι.

Μουσική:κ.Κόλλια Σωτηρία

Ηλεκτρονική επεξεργασία:κ.Μαυροδόντης Χαράλαμπος

Σενάριο:η δασκάλα και οι μαθητές/τριες