“Ο Μικρός Βορράς” στο σχολείο μας…


Τα λαϊκά παραμύθια ζωντάνεψαν στην Δ΄τάξη ,μετά την πρωτοβουλία του κ.Χρόνη ,να έρθει ο θίασος :”Ο μικρός βορράς”.Τα παιδιά άκουσαν τρία λαϊκά παραμύθια και συμμετείχαν στην πλοκή με τραγούδια και ερωτήσεις.

Τα παραμύθια ήταν: Το πιο γλυκό ψωμί,ο Κουκουμπλής και ο βασιλιάς με τις τρεις κόρες.

P1011764 P1011766