Τα παιδιά παίρνουν συνεντεύξεις από τους γεροντότερους


Συνεντεύξεις

Επιλέξαμε οι ερωτήσεις να γίνουν στους παππούδες και τις γιαγιάδες,ώστε να διερευνήσουμε τις κοινωνικές και γλωσσικές αλλαγές που έγιναν σε διάστημα τριών γενεών. Θεωρήσαμε ότι η γενιά είναι περίπου 20 χρόνια ,άρα η έρευνα θα γίνει ανάμεσα σε ένα χρονικό πλαίσιο 60 ετών. Τις αλλαγές που υπάρχουν ανάμεσα στους γεροντότερους θα τις συγκρίνουμε με τις απόψεις των παιδιών, για τις ίδιες ερωτήσεις. Οι γεροντότεροι απάντησαν, τι συνέβαινε, όταν ήταν οι ίδιοι 11 ετών, όσο δηλαδή και τα εγγόνια τους σήμερα.