βαθμοί β΄τριμήνου 2016


Σας ανακοινώνουμε ότι οι βαθμοί β΄τριμήνου θα δοθούν την Παρασκευή 18-03-2016 στις 12:30 μ.μ.Οι τάξεις Α΄,Β ΄θα έχουν προφορικοί ενημέρωση από τις εκπαιδευτικούς.