Συμμετοχή στο 6 Μαθητικό συνέδριο Πληροφορικής


Οι μαθητές του τμήματος ΣΤ2 συμμετέχουν σε εκπαιδε11υτικό πρόγραμμα θεματολογίας Πληροφορικής, με την υποστήριξη του καθηγητή πληροφορικής Μαυροδόντη Χαράλαμπου αλλά και της δασκάλας του τμήματος.Το πρόγραμμα αυτό προκρίθηκε και επιλέχθηκε για να συμμετέχει στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας (www.math-syn-pli.gr) όπου θα παρουσιαστεί στη κεντρική σκηνή την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014 στο NOESIS – Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας.
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν δεκάδες εργασίες σχολείων με ενδιαφέροντα θέματα πληροφορικής στην εκπαίδευση, εργασίες εκπαιδευτικής ρομποτικής, εκπαιδευτικών βιντεοπαιχνίδιών κ.ά. Θεωρούμε ότι είναι σημαντική ευκαιρία για τους μαθητές του τμήματος η συμμετοχή αυτή.12