Παραγωγη ταινίας Ε1 και Ε2


“Νοιάζομαι ” ταινία του Ε1

“Νοιάζομαι”ταινία του Ε2

Με την επίσκεψη του Ε1 και Ε2, στο  NOUS – Institute of Digital Learning & Communication,δίπλα στο Λευκό Πύργο στις 20 Μαΐου 2022,τα παιδιά γνώρισαν το λογισμικό POWTOON.Με αυτό έκαναν τους/τις ήρωες /ηρωίδες της ταινίας. Ετοίμασαν το σενάριο και έκαναν την παραπάνω ταινία με θέμα :”Νοιάζομαι”. Κατόπιν είδανε εικονική πραγματικότητα  με το Quiver Vision.com(για κινητό).

Τα παιδιά έβαψαν σελίδες από :
Αφού βάψανε πιο έντονα τα ζώα της εικόνα και σκανάρανε   τον κώδικα της φωτογραφίας , μπορέσανε  να δούμε το  ζώο είτε  πώς είναι στην πραγματικότητα είτε να ζωντανεύει η εικόνα με τα χρώματα που έβαλαν τα παιδιά.