Δράσεις κατά του εκφοβισμού


Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων η κ. Αγγελική και η κ. Χρύσα μαζί με τους μαθητές και τις μαθήτριες του Ε3 υλοποιούν από τις 14 Μαρτίου 2022, με βάση το διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαλείο  που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Europe’s Antibuillying Campaign», διάφορες δραστηριότητες κατά του σχολικού εκφοβισμού. Μερικές από αυτές, που έχουν υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, αφορούν στα παρακάτω:

  • Αναφορά στις μορφές σχολικού εκφοβισμού, όπως λεκτική, σωματική, κοινωνική, ηλεκτρονική, κεκαλυμμένη βία, με παραδείγματα και προβολή σχετικών videos.
  • Ομαδικοσυνεργατικό παιχνίδι: Τα παιδιά χρησιμοποιώντας τις κάρτες-γράμματα του αλφάβητου συνθέτουν λέξεις που αφορούν στο σχολικό εκφοβισμό.
  • Ομαδοσυνεργατικό παιχνίδι: Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες των τριών ατόμων ταξινομούν τις καρτέλες με τους «κανόνες συμπεριφοράς», στην αντίστοιχη μορφή εκφοβισμού. Το πρώτο παιδί επιδεικνύει την κάρτα, το δεύτερο τη διαβάζει, ακολουθεί συζήτηση στην ομάδα και αμέσως μετά το τρίτο παιδί κολλάει την κάρτα στην κατάλληλη θέση.
  • Προβολή των τριών διαδοχικών ιστοριών: «Ο καραγκιόζης και η γενναία συμπεριφορά», ως αφόρμηση για την ανάπτυξη συζήτησης.
  • Προβολή του video της ιστορίας του Φίλιππου που εκφοβίζεται από τον Μπάμπη. Συζήτηση για την κατανόηση της οπτικής του παιδιού που εκφοβίζεται και των συναισθημάτων του (ενσυναίσθηση).
  • Προβολή του video «Νίκησε τον Νταή, χωρίς να τον αγγίξεις». Συζήτηση για την κατανόηση των συναισθημάτων του παιδιού που εκφοβίζεται, για τους τρόπους αντίδρασης και την ουσιαστική αντιμετώπιση του φαινομένου.

Οι δραστηριότητες, οι οποίες στο τέλος θα αξιολογηθούν από τα ίδια τα παιδιά, συνεχίζονται…