Εγγραφές στην Α΄Δημοτικού


(Λαμβάνοντας υπόψη την περ.α της παρ.4 του άρθρου 7 του Π.Δ 79/2017(Α109),όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου44 του ν.4777/2021(Α25)

Ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις εγγραφών των μαθητών και μαθητριών στην Πρώτη Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, για το σχολικό έτος 2022-2023, αρχίζουν την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022 και λήγουν την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022.

Στις ίδιες ημερομηνίες θα γίνονται κι οι εγγραφές για το Ολοήμερο Πρόγραμμα του σχολείου. Η αίτηση υπογράφεται στο τέλος και από τους δύο γονείς (ονοματεπώνυμο και υπογραφή). Δε χρειάζεται να προσκομίσετε δικαιολογητικά (Βεβαίωση Εργασίας κ.τ.λ.). Η αίτηση ΕΔΩ

Στην Πρώτη Τάξη Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν υποχρεωτικά φέτος παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2016 μέχρι και 31-12-2016

Α. Υποβάλλονται κατά την εγγραφή:
1 Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Θα την πάρετε από το Σχολείο και θα συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία. Η αίτηση στο τέλος πρέπει να υπογράφεται και από τους δύο γονείς (ονοματεπώνυμο και υπογραφή). Μπορείτε να την κατεβάσετε και από ΕΔΩ
2 Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου Θα την πάρετε από το Νηπιαγωγείο, εκτός εάν το Νηπιαγωγείο την έχει στείλει υπηρεσιακά στο Δημοτικό.
3 Εμβόλια Επίδειξη του γαλάζιου βιβλιαρίου υγείας
του/της μαθητή/τριας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

4        Αποδεικτικό της Διεύθυνσης Κατοικίας,   όπως   Λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.ά.

 

Β. Υποβάλλεται άμεσα ή το αργότερο μέχρι 11 Σεπτεμβρίου:

1 Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) Από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη παιδίατρο. Το έντυπο θα το πάρετε από το σχολείο. Μπορείτε να το κατεβάσετε και από ΕΔΩ
Γ. Πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
1 Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, σχετική Ιατρική Γνωμάτευση
2 Εάν το παιδί έχει μαθησιακές δυσκολίες, Διάγνωση από ΚΕ.Σ.Υ. ή Αναγνωρισμένο Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο
3 Δικαστική Απόφαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επιμέλειας (σε διαζύγιο ή διάσταση)

Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α’ τάξη προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω καθώς και πιστοποιητικό γέννησης ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, επίσημα μεταφρασμένα χωρίς τη δέσμευση της ημερομηνίας έκδοσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στη Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου Λαγυνών ή στο τηλέφωνο 2394071765

από τις 10.00 ως τις 12.00 τις εξής ημέρες του Μαρτίου (οι διαθέσιμες ημέρες κι ώρες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18

Παρακαλούμε για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού.

  • Οι γονείς θα συμπληρώνουν την αίτηση και θα παραδίδουν τα δικαιολογητικά ΕΞΩ από το σχολείο, στο πάρκινγκ (πίσω από το σχολείο).
  • Πρέπει να φορούν μάσκα και να έχουν δικό τους στυλό.
  • Την ΑΙΤΗΣΗ μπορούν να την κατεβάσουν και από ΕΔΩ και να την προσκομίσουν ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
  • Όσοι επιθυμούν να τα καταθέσουν στο γραφείο, θα πρέπει να εισέλθουν στο χώρο του σχολείου με αρνητικό rapid test εντός 48ώρου.