Επιστρέφουμε με ασφάλεια στις 10 Μαΐου 2021


Αγαπητοί γονείς, ενόψει της δια ζώσης λειτουργίας του σχολείου από τη Δευτέρα 10/05/2021, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.27707/4-5-2021 (ΦΕΚ-1825 Β/5-5-2021) και τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ο  διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (self test), είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές και τις μαθήτριες του δημοτικού σχολείου, καθώς και για όλα τα μέλη του προσωπικού της σχολικής μονάδας.

Για τους ανήλικους μαθητές και μαθήτριες, οι γονείς ή οι κηδεμόνες μπορούν να προμηθεύονται από την Τετάρτη 5-5-2021 δωρεάν για το παιδί τους τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) από το φαρμακείο, επιδεικνύοντας το Α.Μ.Κ.Α. του παιδιού και τη δική τους αστυνομική ταυτότητα. Μαζί παραλαμβάνουν οι γονείς και ενημερωτικά φυλλάδια όπου δίνονται οδηγίες, ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά τους να διενεργήσουν το τεστ. Μπορείτε να δείτε πώς γίνεται το self test βήμα-βήμα εδώ.

Το τεστ διενεργείται μέχρι 24 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων. Την εβδομάδα 10-14 Μαΐου 2021 θα διενεργηθούν δύο αυτοδιαγνωστικά τεστ. Το πρώτο τεστ θα διενεργηθεί την Κυριακή 9-5-21, προκειμένου να προσκομίσει ο/η μαθητής/τρια τη σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος το πρωί της Δευτέρας 10-9-21 στο σχολείο και το δεύτερο τεστ θα διενεργηθεί την Τετάρτη 12-5-21, προκειμένου να προσκομίσει ο/η μαθητής/τρια τη σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος το πρωί της Πέμπτης 13-5-21 στο σχολείο. Το δεύτερο τεστ οι γονείς μπορούν να το προμηθεύονται από τη Δευτέρα 10-5-2021.

ΕΑΝ ΤΟ ΤΕΣΤ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες το πρωί της Δευτέρας θα πρέπει να επιδείξουν (χωρίς να την παραδώσουν), στη δασκάλα ή στο δάσκαλο της πρώτης ώρας, τη σχολική κάρτα με το αρνητικό αποτέλεσμα του τεστ. Ένας πρώτος έλεγχος, προφορικά, για να μην υπάρξει συνωστισμός, θα γίνεται και κατά την είσοδο στην αυλή του σχολείου. Το αποτέλεσμα του τεστ το έχουν καταχωρήσει πιο πριν οι γονείς στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, όπου έχουν εισέλθει με τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο και ΑΜΚΑ. Η πλατφόρμα δε θα λειτουργεί το Σάββατο 8/5/2021, γιατί θα τελεί υπό αναβάθμιση. Την Κυριακή 9/5/2021 θα λειτουργεί κανονικά.

Αφού οι γονείς εισέλθουν στην πλατφόρμα, επιλέγουν την κατηγορία  «Σχολική Κάρτα για COVID-19», την εκδίδουν, την εκτυπώνουν και τη δίνουν στο παιδί να τη φέρει στο σχολείο. Εάν ο/η γονέας δεν έχει εκτυπωτή, μπορεί να συμπληρώσει χειρόγραφα τη σχολική κάρτα, αντιγράφοντας από το παρακάτω υπόδειγμα

 

[pdf-embedder url=”http://dim-lagin.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2021/05/covid19-school-card-print.pdf”].

Τη σχολική κάρτα την έχει πάντα μαζί του ο/η μαθητής/τρια, μέχρι τη διενέργεια του επόμενου τεστ, σε περίπτωση που του/της ζητηθεί να την επιδείξει είτε στον/στην εκπαιδευτικό, είτε στη διευθύντρια, είτε στον/στην υποδιευθυντή/τρια του σχολείου.

ΕΑΝ ΤΟ ΤΕΣΤ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟ

Στην περίπτωση που  το αποτέλεσμα του τεστ που κάνει το παιδί είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα self-testing.gov.gr σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν οι γονείς. Μέσα σε 24 ώρες, οι γονείς πρέπει να πάνε το παιδί τους για δωρεάν επανέλεγχο σε κάποια από τις δημόσιες δομές που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, όπου επιδεικνύουν την σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος. Μέχρι να πάνε το παιδί για επανέλεγχο, αυτό και οι οικείοι του παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στο σχολείο, επιδεικνύοντας τη βεβαίωση.

Στην περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια κατά την είσοδό του/της στο σχολείο δεν έχει μαζί του/της τη σχολική κάρτα αρνητικού self test, τότε δεν γίνεται δεκτός/ή στην τάξη, λαμβάνει απουσία και παραμένει σε ειδικό χώρο μέχρις ότου οι γονείς/κηδεμόνες τον/την παραλάβουν από το σχολείο.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 50209/ΓΔ4/05-05-2021, για τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς και σε σχολικές μονάδες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και συνιστάται να διενεργείται εφόσον είναι συμβατός με τον βαθμό και το είδος της αναπηρίας ή και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης του/της μαθητή/τριας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η χρήση του self-test δρα συμπληρωματικά στα ήδη ισχύοντα μέτρα, που περιλαμβάνουν υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες,  χρήση αντισηπτικών, σχολαστικούς καθαρισμούς χώρων, τακτικούς αερισμούς χώρων κ.τ.λ..