Βιβλίο για την ειρήνη από το Ε3


https://app.bookcreator.com/read/_cJtLTcGQlSxg_quXp-74g/bloF6X0BQquJhNt9QMHFJQ?from=editor

Στον παραπάνω σύνδεσμο θα διαβάσετε το βιβλίο των μαθητών /τριών του Ε3 ,με θέμα την ειρήνη.Ακολουθεί το σχέδιο διδασκαλίας,στο οποίο φαίνεται η διδακτική προσέγγιση.

https://drive.google.com/file/d/1XdgZcQqZi_N36cqRYaSufCkUrnKZDyWK/view?usp=sharing

Το αίτημα διατήρησης της ειρήνης είναι διαχρονικό καθώς αποτυπώνεται από την εποχή της κλασσικής αρχαίας Ελλάδας στις κωμωδίες Ειρήνη, Αχαρνείς και Λυσιστράτη του Αριστοφάνη μέχρι και σήμερα ,μετά την εμπειρία του πιο καταστροφικού, πρωτοφανούς βαρβαρότητας 2ου παγκοσμίου πολέμου όπως και πολλών μικρότερου εύρους πολέμων που δεν σταματούν να διεξάγονται στις μέρες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Δυστυχώς η διευρυμένη παρουσία της σύγχρονης παιδείας, οι ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας δεν κατάφεραν να λυτρώσουν την ανθρωπότητα από τα δεινά του πολέμου.  Η μισαλλοδοξία, οι προκαταλήψεις,  ο ρατσισμός είναι φαινόμενα από τα οποία όχι μόνο  δεν μπόρεσε ν’ απαλλαχθεί ο σύγχρονος κόσμος αλλά σε ιδιαίτερες, προβληματικές κοινωνικές συνθήκες αυτά να κυριαρχούν, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για νέους ποταμούς αίματος. Ο ρόλος του συνειδητοποιημένου εκπαιδευτικού είναι δύσκολος και το έργο του βαρύ. Θα πρέπει να υπερβεί το υφιστάμενο τυποποιημένο πλαίσιο του καθηκοντολογίου του, την εποχή του η οποία όπως και οι παλιότερες διακατέχεται από στερεότυπες αντιλήψεις που κανονικοποιήθηκαν μέσα από την εξοικείωση του με την συλλογική αναγνώριση της κοινωνικής πραγματικότητας. Να ιδιοποιηθεί  τις μεγάλες ανθρωπιστικές αξίες του ανθρώπινου πολιτισμού , δραπετεύοντας από τις τυποποιημένες εκφράσεις τους οι οποίες υιοθετούνται συνήθως από τις μάζες ως ιδιαίτερης σημασίας περιεχόμενα – καταγωγής, θρησκείας – της κοινωνικής τους ταυτότητας οι οποίες όταν παίρνουν την θέση της ουσίας αυτή καθίσταται αθέατη στην συνείδηση. Έτσι λοιπόν γνωρίζοντας την κατεύθυνση την οποία πρέπει ν’ ακολουθήσει ως υπεύθυνο ιστορικό υποκείμενο και ως εκπαιδευτικός ν’ αποτελέσει τον κατάλληλο οδηγό για τους μαθητές του συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του πολιτισμού , της συλλογικής ευημερίας και κοινωνικών φαινομένων για τα οποία να είναι υπερήφανο το ανθρώπινο είδος.

Παπασυμεών Ελισάβετ δασκάλα στο Ε3