ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19 ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


Με βάση την ΚΥΑ (3780, Δ1Α/ΓΠοικ.55339/8-9-2020), τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τα δημοτικά και τις «Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες» (ημ. έκδοσης 12-9-2020), ισχύουν τα παρακάτω:

Εάν ένας μαθητής ή μία μαθήτρια εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με τη λοίμωξη covid-19 (π.χ. πυρετό, βήχα ή άλλο) η διευθύντρια επικοινωνεί με την οικογένεια για να έρθει να πάρει το παιδί από το σχολείο. Ας σημειωθεί ότι η διευθύντρια της σχολικής μονάδας (ή άλλος εκπαιδευτικός) δεν μπορεί να αξιολογήσει εάν πρόκειται για λοίμωξη από covid-19 ή κάποια άλλη συνηθισμένη ιογενή λοίμωξη. Άρα σε κάθε περίπτωση, ειδοποιείται η οικογένεια.

Με πρωτοβουλία του γονέα, το παιδί εξετάζεται από τον παιδίατρο, ο οποίος θα κρίνει εάν είναι ύποπτο για λοίμωξη covid-19. Εάν κρίνει ο γιατρός ότι πρόκειται για ύποπτο περιστατικό, βάσει των συμπτωμάτων και εφόσον δεν μπορεί να δώσει εναλλακτική διάγνωση, τότε το παιδί  πρέπει να κάνει μοριακό διαγνωστικό τεστ. (Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν κάνει μοριακό τεστ, επιστρέφει στο σχολείο 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων και την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού -χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών- και την ύφεση των συμπτωμάτων).

Εν αναμονή του αποτελέσματος του μοριακού τεστ, ο γονέας ακολουθεί τις οδηγίες του γιατρού, για νοσηλεία στο σπίτι ή σε νοσοκομείο.

Εάν το μοριακό τεστ για το νέο κορωνοϊό είναι αρνητικό, το παιδί επιστρέφει στο σχολείο, αφού περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού -χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών- και υποχωρήσουν τα συμπτώματα. Αυτός είναι ο χρόνος επανόδου για μια συνηθισμένη ιογενή λοίμωξη του αναπνευστικού.

Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για το νέο κορωνοϊό είναι θετικό, ο γονέας πρέπει να ενημερώσει τη διευθύντρια του σχολείου (πρέπει να ενημερώσει και τους υπεύθυνους των εξωσχολικών δραστηριοτήτων του παιδιού).

Η διευθύντρια επικοινωνεί με τις οικογένειες των παιδιών του σχολείου και με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Υγείας και αυτές, στη συνέχεια, επικοινωνούν με τον ΕΟΔΥ και τη Γ.Γ.Π.Π.. Οι φορείς αυτοί θα προβούν σε ιχνηλάτηση των επαφών του επιβεβαιωμένου κρούσματος (δηλαδή του παιδιού με λοίμωξη covid-19) με το προσωπικό του σχολείου, τα άλλα παιδιά κ.ά.. Επίσης, γίνεται ενδελεχής καθαρισμός και τοπική εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων που κινήθηκε το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Τα παιδιά που ήρθαν σε στενή επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα παραμένουν στο σπίτι για 14 μέρες και παρακολουθούνται από τους γονείς τους και τον γιατρό τους, αν εμφανίσουν συμπτώματα.

Το παιδί με επιβεβαιωμένο covid-19 θα επιστρέψει στο σχολείο 10 μέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων και την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού -χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών- και την ύφεση των συμπτωμάτων. Σε περίπτωση σοβαρής νόσου ή ανοσοκαταστολής το παιδί θα επιστρέψει στο σχολείο μετά από διάστημα που θα καθορίσει ο γιατρός του. Δεν ξανακάνει τεστ πριν την επάνοδο στο σχολείο.

Εάν διαγνωσθούν δύο, τρία ή περισσότερα επιβεβαιωμένα περιστατικά σε διάστημα 14 ημερών στο σχολείο, θα αποφασιστεί το εύρος της εφαρμογής εργαστηριακού ελέγχου και μέτρων αναστολής λειτουργίας  της εκπαιδευτικής μονάδας, ανάλογα με τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής διερεύνησης και την εκτίμηση του κινδύνου.

Την απόφαση για την αναστολή λειτουργίας τμήματος, τμημάτων ή και ολόκληρου του σχολείου την παίρνει ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού πρώτα λάβει υπόψη τη γνώμη του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας όπου ανήκει το σχολείο.

Η Διευθύντρια, υπεύθυνη covid-19 του Δ.Σ. Λαγυνών