Το Εργαστήριο της Πληροφορικής


labΓια πρώτη φορά το σχ. έτος 2011-2012 αποκτήσαμε επιτέλους και στο εργαστήριο σύνδεση στο Internet, υλοποιώντας ασύρματη σύνδεση μεταξύ των κτηρίων της διοίκησης και του εργαστηρίου.

Τα τελευταία χρόνια έχει αντικατασταθεί η ασύρματη σύνδεση με καλωδιακή.

Έτσι, οι μαθητές μπορούν να διδαχθούν κανονικά στο μάθημα της πληροφορικής (και όχι μόνο) και τις ενότητες που περιλαμβάνουν Διαδίκτυο.

Στο μάθημα της Πληροφορικής χρησιμοποιείται ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στήριξης της διδασκαλίας μέσω Η/Υ όπου ο καθηγητής διαμοιράσει την οθόνη του στους μαθητές, χειρίζεται τον Η/Υ τους, ελέγχει την εκτέλεση εφαρμογών, επιβλέπει τις οθόνες των μαθητών (την εργασία τους), μοιράζει αρχεία εργασίας, κλειδώνει την οθόνη τους ώστε να ανακτήσει την προσοχή τους και πολλά άλλα

Για την σταθερότητα και την διατήρηση της αξιοπιστίας των Η/Υ έναντι Ιών, αστοχίας λογισμικού κτλ χρησιμοποιείται ειδικό λογισμικό κλειδώματος αλλαγών σε όλους τους Η/Υ

Στο Εργαστήριο Πληροφορικής θα βρούμε 11 Η/Υ σε τοπικό δίκτυο

Χαρακτηριστικά των Η/Υ:
Hardware: CPU με μονοπύρηνους ή διπύρηνους Pentium και RAM τουλάχιστον 512mb
Software: Λειτουργικό Σύστημα Windows XP, προγράμματα γραφείου MS Office, καθώς και Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Χαρακτηριστικά Δικτύωσης:
Δομημένη καλωδίωση με χρήση Router, Switches (2) καθώς και Access Point.

Θα επιθυμούσαμε οι H/Y να ήταν περισσότεροι, ώστε να εξαλείψουμε το φαινόμενο πολυπληθή τμήματα να έχουν τρεις μαθητές ανά Η/Υ. 🙁

Διαχειριστής Εργαστηρίου είναι ο καθηγητής πληροφορικής Μαυροδόντης Χαράλαμπος (ΠΕ20)