Δημοτικό Λαγυνών, Τέχνη με τη Γλώσσα Scratch απο την Ε Δημοτικού.


Δημοτικό Λαγυνών, Τέχνη μέσω προγραμματισμού Η/Υ με Scratch απο την Ε Δημοτικού.
Τα παιδιά ορίζουν συγκεκριμένες τιμές σε παραμέτρους και τα σχήματα
τροποποιούνται θεαματικά