Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης -Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης-Περιβαλλοντική Συνάντηση 28 του Απρίλη 2023


1η Μαθητική Περιβαλλοντική Συνάντηση
του Εκπαιδευτικού Δικτύου Δράσης
«Κωνσταντινούπολη-Θεσσαλονίκη, μια Εκπαιδευτική Συνύπαρξη
– Πολίτες της Πόλης, Έλληνες της Οικουμένης»

Το σχολείο μας συμμετείχε στην 1η μαθητική περιβαλλοντική συνάντηση με θέμα : Φυτεύω και υιοθετώ ένα δέντρο.Το πρόγραμμα συνεχίζεται από την περυσινή σχολική χρονιά.

https://www.youtube.com/watch?v=K5veO7u0ARQ

Στόχος της 1ης Μαθητικής Περιβαλλοντικής Συνάντησης του Εκπαιδευτικού
Δικτύου είναι η διάχυση-προβολή του έργου των μαθητικών ομάδων διαφορετικών
σχολικών μονάδων, που το τρέχον σχολικό έτος συμμετέχουν και υλοποιούν
πρόγραμμα Π.Ε./Σ.Δ. στο πλαίσιο του Δικτύου, η ευκαιρία της μεταξύ τους
συνάντησης, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, η κινητοποίηση της μαθητικής
σκέψης- πρωτοβουλίας-δημιουργικότητας, η ενεργοποίηση των μαθητών/τριών στη
πρωτότυπη διαπραγμάτευση του θέματος των εργασιών τους, η καλλιέργεια
δεξιοτήτων συνεργασίας στην προετοιμασία και παρουσίαση τους και φυσικά η
ενδυνάμωσή τους στην κοινή πορεία και δικτύωση στο πλαίσιο του Δικτύου.
Η Μαθητική Συνάντηση απευθύνεται σε όλες τις μαθητικές ομάδες, από σχολεία
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που συμμετέχουν στο Δίκτυο
«Κωνσταντινούπολη-Θεσσαλονίκη, μια Εκπαιδευτική Συνύπαρξη-Πολίτες της Πόλης,
Έλληνες της Οικουμένης» και ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν μέρος του έργου
τους στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Π.Ε./Σ.Δ., που υλοποιούν στις θεματικές
ενότητες του Δικτύου.

https://kwnpolhthessniki.blogspot.com/p/2023-2023.html

                       

Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 στη Θεσσαλονίκη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου ΓΕΛ Νεάπολης