Μικρός Ευκλείδης /θέματα


Μικρός Ευκλείδης

Τα θέματα του διαγωνισμού ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, για μαθητές Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, ανά έτος:

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

Οι ενδεικτικές λύσεις και των δύο τάξεων, ανά έτος:

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

Τοπικοί Διαγωνισμοί

Τα θέματα και ενδεικτικές λύσεις, του τοπικού διαγωνισμού Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής για μαθητές Δημοτικού, από το Παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:

2005-2015 Θέματα Ε’ τάξη Δημοτικού | 2005-2015 Θέματα ΣΤ’ τάξη Δημοτικού |

2006-2015 Λύσεις Ε’ τάξη Δημοτικού | 2006-2015 Λύσεις ΣΤ’ τάξη Δημοτικού |

Τα θέματα και ενδεικτικές λύσεις, του τοπικού διαγωνισμού στα Μαθηματικά για μαθητές Δημοτικού, από το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας της ΕΜΕ:

1993-2015 Θέματα Ε’ τάξη Δημοτικού | 1993-2015 Θέματα ΣΤ’ τάξη Δημοτικού |

2004-2015 Λύσεις Ε’ τάξη Δημοτικού | 2004-2015 Λύσεις ΣΤ’ τάξη Δημοτικού |

Τα θέματα και ενδεικτικές λύσεις, του τοπικού διαγωνισμού στα Μαθηματικά για μαθητές ΣΤ’ Δημοτικού, από το Παράρτημα Χανίων της ΕΜΕ:

2001-2015 Θέματα ΣΤ’ τάξη Δημοτικού |

2011-2015 Λύσεις ΣΤ’ τάξη Δημοτικού |