Εγγραφές για το σχολικό έτος 2019-2020


Αγαπητοί /ές

σας αποστέλλουμε έγγραφο για τις εγγραφές στην Α΄δημοτικού του Δημοτικού Σχολείου ,καθώς και την διαδικασία για εγγραφή στο Μουσικό και Καλλιτεχνικό Σχολείο Θεσ/νικης.

Ο Δ/ντης

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Συνημμένα ΚΑΛΛΙΤ_ΣΧ 04_19

Εισαγωγή στα Μουσικά και καλλιτεχνικά γυμνάσια

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ