Τα μέρη του ποταμού


Στο μάθημα της Γεωγραφίας μιλήσαμε για τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένας ποταμός. Σε ένα ποταμό διακρίνουμε τις πηγές, την κυρίως ροή και τις εκβολές.

Οι μαθητές του Ε2  έφτιαξαν τις δικές τους κατασκευές για τα μέρη των ποταμών.