Ημερήσια αρχεία: 31/08/21


Μαθησιακές Δυσκολίες

Μαθησιακές Δυσκολίες – Ο ρόλος του σχολείου και των Γονέων Η παρουσίαση έλαβε χώρα εξ αποστάσεως στις 23 Ιουνίου 2021 και απευθύνονταν στους γονείς των μαθητών και μαθητριών του Δημοτικού Σχολείου Λαγυνών. Την εκδήλωση οργάνωσε ο Σύλλογος Διδασκόντων του  Σχολείου. […]